de-Die
Postbus 7
1180 AA  Amstelveen

Startbaan 6
1185 XR  Amstelveen

telefoon    020 - 345 13 20
telefax      020 - 345 13 21

e-mail       info@de-die.nl
web-site   www.de-die.nl
de Die

HET VERZORGEN VAN ADMINISTRATIES


Algemeen

Onze praktijk is zeker niet alleen gericht op het uitvoeren van financiële administraties die voortvloeien uit een onderbewindstelling.
In bovengenoemde situatie is de cliënt doorgaans niet meer (voldoende) in staat om zijn of haar eigen financiële zaken zelfstandig te beheren, waardoor de kantonrechter deze maatregel heeft ingesteld ter bescherming van de cliënt.

Wij verzorgen tevens financiële administraties voor zowel particulieren als ondernemers, die zelf uitstekend in staat zijn om deze zelfstandig te beheren, maar er om diverse redenen de voorkeur aan geven deze uit handen te geven aan een deskundige.

Particulieren

Hierbij kunt u denken aan mensen die alleen zijn komen te staan en nooit eerder in hun leven te maken hebben gehad met financiële zaken.
Het kan voor deze groep mensen vaak een opluchting zijn om zich daar niet (langer) mee bezig te hoeven houden.
Ook zijn er mensen die hun weinige vrije tijd liever besteden aan persoonlijke zaken in plaats van zich te moeten bezighouden met financiële en administratieve werkzaamheden.
En tot slot is er een groep cliënten die door fysieke beperkingen (tijdelijk) niet meer in staat zijn hun administratie zelfstandig te voeren en deze aan ons overdragen.

Wanneer iemand overweegt om zijn of haar financiële administratie door ons te laten verzorgen, zal in een persoonlijk gesprek worden overlegd, of en op welke wijze aan de wensen van de cliënt kan worden voldaan.

Om zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk te kunnen werken, wordt veelal besloten om de zakelijke correspondentie van de particuliere cliënt rechtstreeks naar ons praktijkadres te zenden.
Dit werkt tijdbesparend, efficiënt, geeft de mogelijkheid om adequaat te handelen bij acute situaties en is derhalve goedkoper voor de cliënt.
Uiteraard is dit afhankelijk van de mate waarin de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

Ondernemers

Net als bij particuliere cliënten, kunnen er ook voor ondernemers meerdere redenen bestaan op basis waarvan zij besluiten om het beheer van hun financiële administratie (deels) uit handen te geven.

Hierbij kan o.a. worden gedacht aan:


Zaken die ondernemers door ons laten verzorgen zijn onder meer:


Wanneer iemand overweegt zijn of haar financiële (bedrijfs-)administratie door ons te laten verzorgen, zal in een persoonlijk overleg met de betrokken ondernemer, en rekening houdend met diens specifieke hulpvraag, bekeken worden of en op welke wijze wij aan de wensen van de cliënt zouden kunnen voldoen.
Op deze manier kunnen wij in samenspraak de benodigde werkzaamheden zo efficiënt mogelijk inplannen en uitvoeren teneinde de kosten zo laag mogelijk te houden.

Vertrouwen

Wij ervaren in onze praktijk, dat de beslissing om een financiële (bedrijfs-)administratie uit handen te geven moeilijk kan zijn. Het vraagt onder meer om een grote mate van wederzijds vertrouwen.
Dat is dan ook de reden, zoals op de introductiepagina van deze website reeds gemeld staat, dat wij persoonlijk contact met de cliënt belangrijk vinden.
De kleinschaligheid van onze praktijk brengt met zich mee, dat er sprake is van directe en efficiënte communicatie, zowel intern als extern.
Deze manier van werken vergemakkelijkt persoonlijk contact en daarmee het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt.